Συνέπεια
45 Χρόνων
Ποιότητα
Άριστα Υλικά
Ασφάλεια
Πιστοποίηση CE
ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Υπηρεσίες

Ανακαλύψτε τις Υπηρεσίες του Infinity Lifts

Εγκατάσταση Ανελκυστήρα

Εκσυγχρονισμός Ανελκυστήρα

Συντήρηση Ανελκυστήρα

Επιθεώρηση Πιστοποίηση Ανελκυστήρα

Εγκατάσταση
Ανελκυστήρα

Ειδική κατασκευή για εγκατάσταση μηχανικού ανελκυστήρα με άνω μηχανοστάσιο για μεγιστοποίηση διαστάσεων θαλάμου.

Η εγκατάσταση του ανελκυστήρα σας πραγματοποιείται πάντα από κατάλληλα εκπαιδευμένο συνεργείο της εταιρίας μας.Έτσι είστε πάντα σίγουροι για την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία του ανελκυστήρα σας.

Κάθε πελάτης, κάθε κτίριο, κάθε εγκατάσταση ανελκυστήρα είναι μοναδική, γι ‘αυτό προσαρμόζουμε κάθε πρόταση στις προδιαγραφές του πελάτη μας.

Δίνουμε μεγάλη έμφαση στις απαιτήσεις του πελάτη καθώς και στον σχεδιασμό για την επίτευξη καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων.

Αναλαμβάνουμε την πλήρη οργάνωση και προγραμματισμό της εγκατάστασης για την έγκαιρη εξυπηρέτηση των αναγκών του έργου.

Εκσυγχρονισμός Ανελκυστήρα

Ο ανελκυστήρας με την πάροδο των χρόνων και την συχνή χρήση είναι φυσιολογικό να εμφανίσει βλάβες.Η εταιρεία διαθέτει εκπαιδευμένο, έμπειρο προσωπικό όλες τις ημέρες της εβδομάδας 365 ημέρες το χρόνο, έτοιμο να αντιμετωπίσει κάθε έκτακτο περιστατικό.

Μπορούμε να εκσυγχρονίσουμε τον παλιό σας ανελκυστήρα ώστε να είναι περισσότερο ασφαλής, λειτουργικός, καλαίσθητος για τους χρήστες και να συμμορφώνεται με την κείμενη νομοθεσία.Μέσω της επιθεώρησης που κάνουμε μπορούμε να αξιολογήσουμε προσεκτικά την κατάσταση του ανελκυστήρα σας πραγματοποιώντας έναν εμπεριστατωμένο έλεγχο.Βάσει του ελέγχου θα σας προτείνουμε την διατήρηση ή την αντικατάσταση των εξαρτημάτων του.

Προσεγγίζουμε το κάθε έργο με επαγγελματισμό και τεχνογνωσία ώστε να σας παρέχουμε λεπτομερείς προτάσεις και λύσεις για να προσθέσουμε αξία στο κτήριό σας.

Με την ανακαίνιση του ανελκυστήρα σας έχετε τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

Περισσότερη ασφάλεια και άνεση μετακίνησης των χρηστών.

Επιτυγχάνεται η βέλτιστη λειτουργικότητα του ανελκυστήρα σας.

Αναβαθμίζεται η αξία του ακινήτου σας.

Εξοικονομείται ενέργεια σε περίπτωση επιλογής πίνακα inverter (VVVF).

Εξάλειψη των βλαβών και αδιάλειπτη λειτουργία.

Μοντέρνα σχεδίαση θαλάμου.

Συντήρηση
Ανελκυστήρα

Οι έμπειροι τεχνικοί συντήρησης της Infinity Lifts είναι ειδικοί στην εκτέλεση καθηκόντων καθημερινής συντήρησης καθώς και στην ανίχνευση τυχόν προβλημάτων

Η τακτική συντήρηση είναι απαραίτητη τόσο λόγω του νόμου όσο και για την ασφαλή λειτουργία οποιουδήποτε τύπου ανελκυστήρα.

Δυστυχώς, ορισμένες εταιρείες συντήρησης ανελκυστήρων χρησιμοποιούν τεχνικούς με ελάχιστη εκπαίδευση. Η έλλειψη τακτικής συντήρησης είναι βέβαιο ότι θα είναι ο λόγος για την παρουσίαση περισσότερων βλαβών και την επιτάχυνση των φθορών, με συνέπεια την πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση και την μείωση του χρόνου ζωής των εξαρτημάτων του ανελκυστήρα.

Επίσης, ένας μη σωστά συντηρημένος ανελκυστήρας σίγουρα δεν μπορεί να είναι ασφαλής για τους χρήστες του.

Στην Infinity Lifts, οι έμπειροι τεχνικοί συντήρησης είναι ειδικοί στην εκτέλεση καθηκόντων καθημερινής συντήρησης καθώς και στην ανίχνευση τυχόν προβλημάτων.Επιπλέον, χρησιμοποιούμε τα πιο πρόσφατα εργαλεία και εξοπλισμό για να παρέχουμε στους πελάτες μας εργασίες συντήρησης υψηλής ποιότητας.

Επιθυμείτε μία κατάλληλη αλλά και οικονομική λύση για την λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του ανελκυστήρα σας;

Επιθεώρηση - Πιστοποίηση

Οι επιθεωρήσεις των ανελκυστήρων αφορούν στη διενέργεια τόσο αρχικών όσο και περιοδικών ελέγχων για την εξασφάλιση της ασφαλούς και απρόσκοπτης λειτουργίας τους.Η εξακρίβωση της καλής κατάστασης των ανελκυστήρων από Ανεξάρτητο και Εγκεκριμένο Οργανισμό αποτελεί επίσημη νομοθεσία του Ελληνικού Κράτους, σύμφωνα με τη σχετική Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008.

Παλαιοί Ανελκυστήρες (που λειτουργούν με προέγκριση)

Για ανελκυστήρες που λειτουργούν από χρόνια με προέγκριση, οι ιδιοκτήτες χρειάζεται να παραλάβουν αντίγραφο του φακέλου του ανελκυστήρα από την αρμόδια Δ/νση Βιομηχανίας της Νομαρχίας στην οποία ανήκει η οικοδομή που λειτουργεί ο ανελκυστήρας.

Στη συνέχεια πρέπει να απευθυνθούν σε αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου της επιλογής τους ο οποίος να διενεργήσει έλεγχο του ανελκυστήρα και να χορηγήσει σχετική βεβαίωση- πιστοποιητικό.

Σε πρώτη προτεραιότητα ελέγχου –επανελέγχου βρίσκονται οι ανελκυστήρες που είναι εγκαταστημένοι σε λειτουργία από 01/11/1988 έως και 31/6/1999.Από το έτος 1988 δηλαδή που ξεκίνησε σταδιακά η εγκατάσταση –κατασκευή ανελκυστήρων βάση των προτύπων της Ευρωπαικής¨Ενωσης Ε.Ν.81.1 και Ε.Ν.81.2 έως το 1999 από όπου και έπειτα οι ανελκυστήρες εγκαθίσταται βάση της οδηγίας 95/16 και βάση αυτής ελέγχονται από εγκεκριμένους ιδιωτικούς φορείς πιστοποίησης.

Η διαδικασία αυτή που είναι υποχρεωτική και πρέπει να πραγματοποιείται άμεσα συνεπάγεται μια δαπάνη η οποία αφορά:

Την αμοιβή του φορέα ελέγχου πιστοποίησης

Την παρουσία μηχανικού, την συγκρότηση τεχνικού φακέλου και κατάθεση αυτού στην αρμόδια νομαρχία.

Τυχόν ελλείψεις ή αλλαγές σε ανταλλακτικά που θα μας υποδειχθούν από τον φορέα πιστοποίησης και ελέγχου.

Αναλαμβάνουμε για εσάς με χρέωση τα απαιτούμενα έγγραφα νομιμοποίησης του ανελκυστήρα σας και να τα καταθέσουμε στους αρμόδιους φορείς έτσι ώστε να εκδοθεί η νέα άδεια λειτουργίας του.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Το προσωπικό μας είναι σε θέση να εντοπίσει και να επιδιορθώσει όλα τα προβλήματα και τις δυσλειτουργίες που έχουν να κάνουν με τον ανελκυστήρα σας ανεξάρτητα με τον τύπο (υδραυλικός ή ηλεκτροκίνητος(μηχανικός)) ή την χρονολογία κατασκευής του.

0
Χρόνια εμπειρίας
0+
Ευχαριστημένοι πελάτες
0
Ώρες εργασίας
0
Έργα