Συνέπεια
45 Χρόνων
Ποιότητα
Άριστα Υλικά
Ασφάλεια
Πιστοποίηση CE
ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Νομοθεσία

Ότι πρέπει να γνωρίζετε για τη νομοθεσία των ανελκυστήρων

Πρότυπο Ανελκυστήρα

Κάθε νέος ανελκυστήρας που εγκαθίσταται σε κτίριο με άδεια οικοδομής, υπόκειται στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας και των προτύπων του ΕΛΟΤ.Τα πρότυπα αυτά καθορίζουν τις προδιαγραφές ασφαλείας, καθώς και τις απαιτήσεις που πρέπει να εφαρμόζονται για την κατασκευή και την εγκατάσταση, ηλεκτρομηχανικών και ηλεκτροϋδραυλικών ανελκυστήρων. Μέχρι πρότινος ήταν σε ισχύ τα πρότυπα ΕΝ 81.1 – 81.2 / 2010.Όμως από την 01-09-2017 τα πρότυπα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα νέα πρότυπα ΕΝ 81-20 & 81-50.Έτσι, κάθε νέος ανελκυστήρας που εγκαθίσταται από 1 Σεπτεμβρίου 2017 θα πρέπει να συμμορφώνεται ως προς την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση με τα παραπάνω πρότυπα.

Παρακάτω παρουσιάζονται μερικές από τις αλλαγές του νέου προτύπου ΕΝ 81-20 σε σύγκριση με τα παλιά πρότυπα.

Επιτρέπεται πυροσβεστήρας υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις εντός του φρεατίου.

Περισσότερος φωτισμός στον θάλαμο καθώς και στο φρεάτιο του ανελκυστήρα (50 lux ελάχιστη ένταση φωτισμού).

Απαγορεύεται πλέον η χρήση κομβίου STOP εντός του θαλάμου του ανελκυστήρα.

Τοποθέτηση σκάλας αναρρίχησης για πρόσβαση στην κάτω απόληξη του φρεατίου